Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber

Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, som de enkelte selskaber forventer for 2019.