Økonomi og ledelse

SKATM-2024-18-01. Allonge til anfordringsgældsbrev. Spørgsmål afvist

Landsskatteretten afviser at svare på spørgsmål om gave ved allonge om bortfald af anfordringsgæld ved kreditors død, da allongen ikke var civilretlig gyldigt, hvorfor der er usikkerhed om det faktiske grundlag for besvarelsen.

Analyse

21. marts 2024

 Opdateret 25. marts 2024