Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-36. Momsregistrering – solcelleanlæg – årsbaseret nettoafregning – produktion mindre end forbrug

Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og fandt, at levering af elektricitet fra et solcelleanlæg mod vederlag måtte anses for selvstændig økonomisk virksomhed, der berettigede til momsregistrering.