Økonomi og ledelse

SKATM 2018-14-15. Nægtet fradrag for tab på unoterede aktier – afslag på anmodning om omvalg

Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt.
Der var ikke en direkte sammenhæng mellem en indkomstansættelsesændring, hvor et tab på unoterede aktier blev nægtet og en ønsket ændret indkomstdisponering i virksomhedsordningen.