Løn og ansættelsesvilkår for fodermestre og driftsledere

Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet om aflønning for driftsledere og fodermestre i landbruget, og i den forbindelse har GLSA rundsendt en skrivelse til de 8 arbejdsmarkedsråd omkring lønniveau