Jura

P 41-19 om arbejdsskade – varigt mén – lungekræft – fradrag – konkurrerende årsager

Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den sikredes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold.