Økonomi og ledelse

SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse

Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdien som en blandet beboelses- og erhvervsejendom og ikke af ejerskiftesummen.