Køer i stald

Kvæg

Regler for gold- og yverbehandlinger af malkekvæg

Fra 1. juni 2021 er det blevet et krav, at der skal tages en mælkeprøve af alle yverbetændelser, der bliver behandlet med antibiotika. Krav om mælkeprøver ved goldning bliver lempet.