Jura, Kvæg, Planter, Svin, Økonomi og ledelse

Praksis ved indgåelse af forpagtningsaftaler

Da flere og flere bedrifter (50 pct.) forpagter et samlet stigende areal (40 pct.) med landbrugsjord i dansk landbrug, har vi i SEGES øget fokus på området for at støtte såvel forpagter som bortforpagter ved indgåelse af aftalerne.