Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-49. Chikane fra SKAT og manglende respekt for LL. § 2

En hovedaktionær havde i en periode rådighed over 2 forskellige parcelhuse ejet af hovedaktionærselskabet. SKAT fikserede selskabets lejeindtægt til 8 % af vurderingen. LSR fassatte lejen til den efterfølgende opnåede leje ved udleje til tredjemand.