Planter, Økonomi og ledelse

Vinterhvedens udvikling kan følges fra satellit

Ved at følge vinterhvedens udvikling fra satellit, kan man undersøge udviklingen af biomasse og sam-menligne det aktuelle år med de foregående.