Natur og vandmiljø

Klimaindsatsen på de kulstofrige landbrugsjorde i Holland

I Holland har man vedtaget et mål om at reducere drivhusgasudledningen med 1 million ton CO2-ækvivalenter inden 2030. Indsatsen skal blandt andet ske ved forskellige tiltag på de kulstofrige landbrugsjorde.