Jura, Økonomi og ledelse

P 15-23 Arbejdsskade – psykiske erhvervssygdomme – Erhvervssygdomsudvalget

En psykisk sygdom kan anerkendes uden for fortegnelsen, hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.