landskab

Planter

Så godt analyserer jordbrugslaboratorierne jord, planter og gylle

SEGES Innovation tester hvert år, via ringanalyser, kvaliteten af laboratoriernes målinger af næringsstoffer i jord, gylle og planter. Årets test viser, at analyseresultaterne generelt er tilfredsstillende, men der er også variation mellem enkeltanalyser.