Planter, Fjerkræ

Optimal anvendelse af fjerkrægødning

Fjerkrægødning indeholder flere næringsstoffer pr. ton end anden husdyrgødning og er derfor en meget koncentreret næringsstofressource, som det både af økonomiske og miljømæssige årsager er vigtigt at udnytte rigtigt.