Økonomi og ledelse

SKATM-2020-29-01. Frivillige indbetalinger i mellemperioden ikke et aktiv ved opgørelsen om skattepligt. Boet skattefritaget

Frivillig indbetalt skat og gaveoverdragelser foretaget af afdøde kort tid før dødsfaldet skal ikke indgå som et aktiv i boopgørelsen og nettoformuen efter dødsboskattelovens § 6, som afgør, hvorvidt boet er skattefritaget eller ej.

Analyse

25. juni 2020

 Opdateret 26. juni 2020