Økonomi og ledelse

SKATM-2017-16-02. Ikke fradrag for tab ved betaling af fupfakturaer

Et selskab betalte 13 mio.kr. til et kinesisk fupfirma. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb. Tabet kunne ikke anses for et driftstab hhv. et fordringstab efter kursgevinstlovens § 3.