Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-26. Hovedaktionærs frigørelse for kaution. Udbytte.

En hovedaktionær blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade eget selskab betale et tilsvarende beløb til banken. Landsskatteretten fandt ikke, at der skulle ske udbyttebeskatning af beløbet.