Økonomi og ledelse

SKATM-2016-26-04. Underskud. Stutteridrift med 3 avlshopper af høj kvalitet blev anset for erhvervsmæssigt drevet

Landsskatteretten fandt, med henvisning til skønserklæringen, at driften på sigt ville kunne give et driftsresultat på 0 kr. eller overskud efter driftsmæssige afskrivninger og anerkendte fradrag for underskuddene for de påklagede år.