Planter

Sortsvalg i vinterhvede til sæson 2025

Et højt, stabilt udbytte er vigtigt ved valg af vinterhvedesort, men der er andre forhold, der har betydning for sortsvalget; blandt andet forventet såtidspunkt, modtagelighed for svampesygdomme, lejesædstilbøjelighed og om afgrøden skal anvendes til foder eller brød.