Planter

Hvedesorternes modtagelighed overfor aksfusarium - 2019

Af de mest dyrkede sorter var Torp mest modtagelig efterfulgt af Kalmar, mens Benchmark og Sheriff var mindst modtagelige. Se også andre sorters modtagelighed.