Planter

Sådan udtager du gylleanalyser fra gylletank

Der er god økonomi i at udtage gylleanalyser fra hver af bedriftens gylletankem og at benytte disse til at justere gødningsplanen. Indholdet af ammoniumkvælstof og kalium kan bestemmes ved udtagning af røver i ikke omrørte tanke. Læs her hvordan.