Planter, Økonomi og ledelse

Kvælstoffikserende arter i efterafgrøderne kan være en god forretning

Forsøg viser høje eftervirkninger af vintervikke på enkelte lokaliteter. På grund af de høje gødningspriser kan det derfor være rentabelt at bruge kvælstoffikserende arter i efterafgrødeblandinger på arealer med lav forsyning af kvælstof, men mange steder vil det ikke være økonomisk rentabelt.