Jura

P 36-19 om arbejdsskade – arbejdets forhold – tjenesterejse – privat færden

Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet.