Jura, Natur og vandmiljø

Naturbeskyttelseslovens § 3 og brak

1 års reglen er ikke gældende for braklagte arealer, hvis det er på grund af andre årsager end braklægningen, at arealet er blevet omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Hvis det er andre forhold end braklægningen der er årsag til, at et areal får karakter af en naturtype som f.eks. en fersk eng eller en sø, så kan arealet godt blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.