Planter, Kvæg, Svin

Sænk slangebomhøjden når du udbringer gylle

Nye forsøg har vist, at ammoniaktabet reduceres markant, hvis slangebommen sænkes, således at gyllen udbringes tættere på jordoverfladen. Det giver højere udnyttelse af gyllens kvælstofindhold og færre lugtgener