Planter, Natur og vandmiljø

Udvaskning fra vintersæd og afgrøder