Jura

P 30-19 om sygedagpengerefusion – anmeldelse af sygefravær – anmodning om refusion – dispensationsmuligheder

Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.