Høst af korn

Planter, Økologi

Oversigt over Landsforsøgene

Resultaterne for Landsforsøgene® er offentlige og tilgængelige på web. Derudover afrapporteres resultaterne årligt i Oversigten over Landsforsøgene.