Høst af korn

Planter, Økologi

Afrapportering af Landsforsøgene

Resultaterne for Landsforsøgene® er offentlige og tilgængelige på web. Derudover afrapporteres resultaterne årligt i LANDSFORSØGENE.