Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-29. Selskabsskat 2016. Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg

Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2016.