Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-40. Investeringsbeviser i investeringsselskaber og forskudt indkomstår

Opdelingen i 2 typer finder også anvendelse ved bagudforskudt indkomstår 2020.