Planter, Kvæg

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.