Økonomi og ledelse

SKATM-2023-13-11. Hovedaktionær blev beskattet af flytning af overskud fra et 100% ejet selskab til et andet. Ingen LL. § 2 betalingskorrektion.

En hovedaktionær overførte via overbetaling 59 mio. kr. fra sit danske selskab til sit Dubai selskab. SKAT anså overførslen som udlodning til ham. Han ønskede at ophæve udbyttebeskatningen via LL. § 2 betalingskorrektion. HR afviste muligheden.