Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-03. Hvordan reparerer vi et indirekte lån til hovedaktionæren, der er anset for at ”passere” hovedaktionærens økonomi?

En hovedanpartshavers søn købte en ejendom af faderens selskab og udstedte et gældsbrev. Herved opstod indirekte et aktionærlån til faderen. Sønnens gældsbrev kunne udloddes skattefrit til faderen.