Økonomi og ledelse

SKATM-2016-26-02. Deltidslandbrug. Planteavl. Lineær afskrivning. Fradrag for underskud

Landsskatteretten fandt ud fra skønsmandens vurdering, at ejendommen var drevet landbrugsfagligt forsvarligt, og efter de driftsmæssige lineære afskrivninger var der udsigt til et resultat på 0 kr. eller derover