Planter, Natur og vandmiljø

Effekt af gylle- og efterafgrødestrategier på kvælstofudvaskning og majsudbytte i 12 forsøg

På baggrund af 12 forsøg er effekterne af forskellige efterafgrøder og gyllestrategier i majs undersøgt. Forsøgene viser, at der er et stort potentiale i at reducere udvaskningen i majs med placering af gylle og efterafgrøder med cikorie.