Grise, Økonomi og ledelse

Budgetkalkuler for grise: Nu udvidet med CO2-ækvivalenter

Som noget nyt er der i budgetkalkulerne for grise fra 2023 beregnet CO2-ækvivalenter for foderet til de forskellige grupper af grise.