Jura

Kvælstofdepositionens betydning for søer og vandhuller i agerlandet

Mange søer i det åbne land er kvælstofmættede og yderligere ammoniaktilførsel ændrer ikke tilstanden. Derfor er det ikke proportionelt at stille vilkår for merbelastningen af disse søer ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.