Jura, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg

Skærpede regler om samlet godkendelse af to husdyrbrug pr. 1. april 2024

§ 16 c i husdyrbrugloven er ændret, og der er nye bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om samlet godkendelse / tilladelse af to husdyrbrug (samdrift). Læs om kriterierne, dispensation og overgangsregler.