Kvæg

Gylleforsurings påvirkning af tørstofophobning i gyllekanaler i kvægstalde