Økonomi og ledelse

SKATM-2018-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed, opdeling af revisorregning

Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og ikke virksomhedsordningen!), som indgik i bedømmelsen af, om landbruget kan blive overskudsgivende.