Økonomi og ledelse

SKATM-2022-02-04. Notat om sælgerpantebrevsmodellen – ajourført version

Notatet om reglerne i Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 D (sælgerpantebrevsmodellen) er opdateret 14. juni 2022 på baggrund af Skatteministeriets svar på en række spørgsmål stillet af Skatteafdelingen, L&F.