Økonomi og ledelse

SKATM-2021-23-09. Rentesatser for ekstra forskudsskat og overskydende skat samt procenttillæg, 2021

Rentesatserne er henholdsvis 1,7 %, 0 % og 3,7 %.