Efterafgrøder

Planter

Behovsbestemt nedvisning af efterafgrøder med glyphosat

Vurdér behovet for at anvende glyphosat i efterafgrøden. Brug glyphosat, hvor der er rodukrudt eller meget græsukrudt. Ved pløjning giver det ikke mening at nedvisne efterafgrøden alene med det formål at få den til at falde sammen.