Økonomi og ledelse

SKATM-2024-19-06. Passivpost. Ændring ikke omfattet af 6-månedersfristen i BAL § 27, stk. 2.

Vestre Landsret finder ikke, at en ændring af en passivpost efter kildeskattelovens § 33 C er omfattet af 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2. Ændring efter fristens udløb blev opretholdt. Sagen er indbragt for Højesteret.

Analyse

05. juli 2024

 Opdateret 08. juli 2024