Planter

Dyrkningsvejledning for markært

Markært dyrkes ofte til foderbrug, men der er stigende efterspørgsel efter ærter til human konsum.