Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-03. Fjernelsen af HOVEDAKTIONÆRNEDSLAGET. Sidste nyt

Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller senere. Et forslag til lovændring medfører, at der tages hensyn til selskabsopløsninger, der er igangsat senest den 4. dec. 2019.

Analyse

27. januar 2020

 Opdateret 31. januar 2020