Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-17. EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

EU-Domstolen har afsagt dom i den såkaldte KPC-sag. Salg af en bebygget ejendom kunne momsmæssigt ikke anses som salg af en byggegrund. Skattestyrelsens praksis på området underkendes med dommen, hvilket kan medføre muligheder for genoptagelser.