Karrebæk Fjord

Natur og vandmiljø

Vandudskiftning er en vigtig, men overset faktor for miljøet i danske fjorde

Vandets opholdstid i en fjord har stor betydning for fjordens miljøtilstand. De store afstrømninger af kvælstof i efteråret og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.