Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-10. Lad aldrig hovedaktionærer låne penge ud til selskabet

En hovedaktionær havde udlånt penge til eget selskab. I perioden 2004 til 2010 blev der tilskrevet 170.000 kr. i renter. Rentetilskrivningen blev anset for betaling og var herefter "konverteret" til en ikke fradragsberettiget fordring.